Vitajte!

 

Milí priatelia,

s blížiacim sa termínom platenia daní prichádza aj jedinečná príležitosť poskytnúť nášmu športovému klubu dôležitú podporu formou 2% z daní. Tieto prostriedky tvoria významnú časť nášho ročného rozpočtu a s vašou pomocou môžeme dosiahnuť ešte viac.

O aké prostriedky ide?

Každý daňovník, vrátane fyzických osôb (zamestnanci, živnostníci, slobodné povolania, umelci atď.) a podnikateľov, ktorý za zdaňovacie obdobie vykázal kladný základ dane, má možnosť prispieť 2% zo svojich daní na podporu verejnoprospešných aktivít, vrátane športu. Tieto peniaze by inak zostali v štátnom rozpočte, ale vy ich môžete smerovať priamo k nám.

Kto môže prispieť?

Táto možnosť platí pre všetkých daňovníkov - od fyzických osôb po podnikateľov. Je to jednoduchý spôsob, ako svojou daňou prispieť k rozvoju športu a nášho klubu.

Ako to funguje?

Pri vyplňovaní daňového priznania stačí uviesť názov nášho klubu a IČO. Daňový úrad potom automaticky pošle 2% zo zaplatenej dane nám.

Ako budú využité prostriedky?

Finančné prostriedky, ktoré získame, budú využité na komplexnú podporu činnosti klubu. Patria sem odmeny pre trénerov, výdavky spojené s prenájmom priestorov, nákup športového oblečenia, a ďalšie potreby, ktoré prispievajú k rozvoju našich športovcov.

Okrem toho, pri našom vzdelávacom programe zdôrazňujeme nielen výhry, ale aj význam prehier. Učíme deti dodržiavať pravidlá, byť zodpovednými a ohľaduplnými, vážiť si súpera a poskytovať pomoc mladším. Vaša podpora nám umožňuje formovať nielen športovcov, ale aj etických a zodpovedných jednotlivcov.

V prípade ďalších informácií a nejasností nás prosím kontaktujte, radi vám pomôžeme respektíve vysvetlíme, ako postupovať.

Vaša podpora, bez ohľadu na to, či ste fyzická osoba alebo podnikateľ, je pre nás veľmi cenná. Ďakujeme vám za každý príspevok, ktorý nám pomôže dosiahnuť naše športové ciele.

O nás

WRESTLING CLUB SLOVAKIA je občianske združenie, ktorého hlavnou činnosťou je vytváranie priestoru pre aktívnu podporu športovej činnosti osobitne zameranej na zápasenie.Spriaznené web stránky