Spolupráca so školami

V rámci našej činnosti aktívne spolupracujeme s nasledovnými materskými a základnými školami.

Materské školy

MŠ Prešovská

MŠ Prešovská MŠ Prešovská MŠ Prešovská

MŠ Palkovičová

MŠ Palkovičová MŠ Palkovičová MŠ Palkovičová

MŠ Bancikovej

MŠ Bancikovej MŠ Bancikovej MŠ Bancikovej

MŠ Exnárova

MŠ Exnárova MŠ Exnárova MŠ Exnárova

MŠ Nevädzová 12

MŠ Nevädzová 12 MŠ Nevädzová 12 MŠ Nevädzová 12

Základné školy

ZŠ Borodačová

nábor ZŠ Borodačová nábor ZŠ Borodačová nábor ZŠ Borodačová

ZŠ Drieňová

nábor ZŠ Drieňová nábor ZŠ Drieňová nábor ZŠ Drieňová

ZŠ Kulíšková

nábor ZŠ Kulíšková nábor ZŠ Kulíšková nábor ZŠ Kulíšková

ZŠ Mierová

nábor ZŠ Mierová nábor ZŠ Mierová nábor ZŠ Mierová

ZŠ Medzilaborecká

nábor ZŠ Medzilaborecká nábor ZŠ Medzilaborecká nábor ZŠ Medzilaborecká

ZŠ Nevädzová

nábor ZŠ Nevädzová nábor ZŠ Nevädzová nábor ZŠ Nevädzová

ZŠ Ostredková

nábor ZŠ Ostredková nábor ZŠ Ostredková nábor ZŠ Ostredková

Spojená škola sv. Vincenta de Paul

nábor Spojenej škole Vincenta de Paul nábor Spojenej škole Vincenta de Paul nábor Spojenej škole Vincenta de Paul

ZŠ Ružová Dolina

nábor ZŠ Ružová Dolina nábor ZŠ Ružová Dolina nábor ZŠ Ružová Dolina