O zápasení

Zápasenie je individuálny úpolový šport, v ktorom počas stretnutia dvaja zápasníci prekonávajú vzájomný odpor síl, navzájom sa silovo preťahujú, aby jeden druhému narušili stabilitu, alebo sa pretláčajú. Laicky ho možno pomenovať ako súboj dvoch mužov alebo žien, ktorí bez použitia náčinia jednoduchou i zložitou činnosťou paží, nôh a celého tela prekonávajú silu a šikovnosť súpera, aby dosiahli víťazstvo. V podstate ide o stále nadväzovanie jednoduchých a zložitých činností - chmatov, ktoré sú podľa zámeru zápasníka buď útočné, alebo obranné, prípadne protiútočné, používané individuálne, v kombinácii, komplexne alebo v sústavách.

V modernom športovom zápasení rozlišujeme grécko-rímsky štýl, pri ktorom sa môžu používať len chmaty na tele od hlavy po boky a voľný štýl, pri ktorom môže byť protivník napadnutý po celom tele, a to aj nohami. Ženy zápasia len vo voľnom štýle, pričom majú zakázané používať dvojitú podramennú páku – dvojitý nelson. Muži sú zadelení do 8 hmotnostných kategórii. Pričom u žien existuje iba voľný štýl v 8 hmotnostných kategóriách, na OH je 6 hmotnostných kategórii v každom štýle.

Bojuje sa na zápasisku s rozmerom 12x12m vo vyznačenom kruhu s priemerom 9m s 1m pásmom pasivity. Stretnutie riadi rozhodca na žinenke, predseda žinenky s časomeračom a bodový rozhodca. Nerozhodný výsledok stretnutia neexistuje. Stretnutie trvá 2x3 min. s 30 sekundovou prestávkou.



Zdroje:
  • ĎURECH, M. 1980. Zápasenie.
  • KRUSZEWSKI, Artur. 2008. Zapasy styl wolny: PODSTAWY TECHNIKI.
  • www.zapasenie.sk