Nábor

Zápasenie

Chcete svojim deťom zabezpečiť dobrú pohybovú činnosť a myslíte si, že zápasenie by bolo pre ne to pravé? Alebo by ste len chceli vedieť, ako prebiehajú a čo všetko zahŕňajú naše tréningy? Príďte sa na nás pozrieť do Domu kultúry Ružinov v Bratislave prípadne nás kontaktujte telefonicky či mailom.

V prípade záujmu si stiahnite prihlášku vo formáte PDF.

Od 1.9.2019 je výška členského príspevku 35 € mesačne (splatné k 1. dňu v mesiaci). Poplatok je možné zaplatiť prevodom na číslo účtu SK73 1100 0000 0029 4501 0661.

Deťom zo sociálne slabších rodín môže byť poskytnutý tréningový proces bezplatne.

Dôležité informácie o platení členského príspevku

 

Základná pohybová príprava

Základná pohybová príprava pre deti od 5 rokov.

Viac informácií o základnej príprave, čo všetko vás čaká a čo sa môžete s nami naučiť nájdete v informačnom letáku.

V prípade záujmu si stiahnite prihlášku vo formáte PDF.