Pasovačka

Nácvik zjednodušeného zápasenia – Pasovačka. Stručný popis pravidel hry „PASOVAČKY“:

Základná charakteristika

Pasovačka je veľmi jednoduchá hra. Nakreslíme si kruh, vyberieme si súpera podobnej hmotnosti a súboj sa môže začať. V podstate ide o to, aby sme svojho protivníka trikrát vytlačili z kruhu von, alebo ho zdvihli a udržali aspoň tri sekundy. Takýto zdvih považujeme za čistú výhru, čomu je v klasickom zápasení adekvátne položenie na obidve lopatky. Zápasí sa vo vymedzenom čase, spravidla dve minúty a súboj je možné vyhrať aj na body. Spomedzi viacerých predností tejto hry spočíva jej najväčšia výhoda v tom, že nevyžaduje žiadny špeciálny výstroj ani drahé športové zariadenie. Deti môžu túto športovú činnosť vykonávať už od predškolského veku. Pasovačka je určená tak pre chlapcov ako aj pre dievčatá, dokonca niektoré dievčatá sú vo veku 8 - 12 rokov šikovnejšie ako chlapci.

Miesto pasovania

Súťažný kruh - miesto pasovania môže byť rôzne podľa možnosti miesta, kde sa súboj odohráva. Na zápasníckej žinenke je vymedzený vnútorný kruh (označený červenou farbou) tzv. časť vo vnútri zóny. V telocvični bez zápasníckej žinenky použijeme stredový kruh basketbalového ihriska. Keďže pasovačka sa môže vykonávať aj v prírode, môžeme si obvod kruhu nakresliť palicou, vyznačiť pätou, vyložiť lístím, šiškami atď.

Doba pasovania

Dĺžka súboja je časovo obmedzená na 2 minúty čistého času.

Hodnotenie jednotlivých akcií

  • 1 bod dostáva ten, kto svojho protivníka vytlačí z kruhu tak, aby sa akákoľvek časť tela dostala mimo súťažného kruhu.
  • 2 body dostane ten, kto svojho súpera zdvihne (tak, že sa nedotýka žiadnou časťou tela zeme), ale neudrží ho nad zemou tri sekundy.

Keď sa nám podarí svojho súpera zdvihnúť a udržať vo vzduchu aspoň 3 sekundy, znamená to celkové víťazstvo a koniec zápasu.

Možnosti víťazstva

  • Čistú výhru dosiahne žiak, keď svojho súpera zdvihne a udrží vo vzduchu aspoň 3 sekundy.
  • Výhra na body – vyhráva ten, kto za daný čas nazbieral viac bodov.
  • Ak je stav nerozhodný po časovom limite, nasleduje predĺženie do prvej hodnotenej akcie.
  • Nerozhodný výsledok neexistuje.

Priestupky a napomenutia

Okrem jednoznačného nešportového správania (úder, kopnutie, pohryznutie) nie je dovolené súpera potknúť, zabrániť zdvihnutiu zahákovaním nôh, držať hlavu obidvomi rukami, škrtiť, držať nohu pod kolenom, prehodiť súpera cez chrbát, do záklonu, sácať, stlačiť k zemi. Pasívny je ten súťažiaci, ktorý sa vytlačeniu z kruhu bráni tým, že si sadne – ľahne na zem, alebo sa bráni utekaním. Za pasivitu a úmyselný priestupok sa najprv udelí 1. napomenutie. Za ďalšie porušenie pravidiel sa dáva bod súperovi. V prípade vážneho porušenie pravidiel je možné súťažiaceho aj diskvalifikovať.

Ohodnotenie výsledku zápasu

V súťaži jednotlivcov za čistú výhru dostane víťaz 4 body, porazený dostane 0 bodov. Za výhru na body 3:1 a v prípade, že porazený neurobil ani jeden technický bod, sa stav stretnutia zapíše ako 3:0.

Súťažné formy

Súťaž jednotlivcov (školské kolo - výber)

Súťažiaci sa rozdelia do dvoch skupín A, B. Spolu zápasia vždy dvaja najbližší v skupine, ktorí ešte spolu nezápasili. Vypadáva ten, kto už má dve prehry a pokračuje sa dovtedy, kým ostanú iba traja. Ak už zápasil každý s každým, poradie sa určí podľa počtu bodov získaných za predošlé zápasy. Tretí z oboch skupín zápasia o 5. miesto, druhí o 3. miesto a víťazi A a B skupiny bojujú o celkového víťaza – o 1. miesto.

Súťaž družstiev (majstrovstvá oblasti a Slovenska)

Systém súťaženia družstiev volíme v závislosti od počtu družstiev. Súťaže družstiev sa môžu usporiadať s priamym vypadnutím alebo systémom každý s každým. Súťaž družstiev prebieha tak, že víťazi každej hmotnostnej kategórie dostávajú 1 bod, porazení 0 bodov. Súčet bodov nám určí víťazné a porazené družstvo.

Hmotnostné kategórie: 25, 28, 31, 34, 38, 42, 46, 50 a nad 50 kg.